Zadania z bash-a

Zadanie 1 (10 punktów). Napisz skrypt currency.sh, który konwertuje kwoty między różnymi walutami.

Plik ZIP zawierający rozwiązanie w pliku currency.sh. proszę przesłać do godziny 3:00 w nocy dnia 26. marca (czyli z niedzieli na poniedziałek) poprzez stronę https://homework.wmi.amu.edu.pl/zsop. Termin jest nieprzekraczalny. Strona testuje czy przesłany plik ZIP zawiera plik o podanej nazwie, więc proszę się dokładnie stosować do podanej instrukcji. Plik ZIP może zawierać inne pliki poza wymaganymi.

Wskazówki:

Zadanie 2 (10 punktów). Napisz skrypt saferm.sh, który bezpiecznie usuwa podane pliki i katalogi oraz potrafi je przywracać.

Plik ZIP zawierający rozwiązanie w pliku saferm.sh. proszę przesłać do godziny 3:00 w nocy dnia 26. marca (czyli z niedzieli na poniedziałek) poprzez stronę https://homework.wmi.amu.edu.pl/zsop. Termin jest nieprzekraczalny. Strona testuje czy przesłany plik ZIP zawiera plik o podanej nazwie, więc proszę się dokładnie stosować do podanej instrukcji. Plik ZIP może zawierać inne pliki poza wymaganymi.

Wskazówki:

Zadanie z C (Informatyka)

Zadanie (20 punktów). Napisz w języku C prosty archiwizator mytar działający nieco jak skomplikowane narzędzie tar. Program tar zbiera wiele podanych plików w jednym pliku dla łatwiejszego jego przenoszenia czy kompresji.

  1. Program wywołany jako mytar --create plik.tar plik1 plik2 ... powinien stworzyć plik plik.tar zawierający podane pliki. Program powinien przechowywać w pliku tar nazwy plików, uprawnienia i zawartość. Przy dodawaniu powinien wypisywać nazwy dodawanych plików. Zakładamy, że podane pliki są ścieżkami względnymi, na dodatek są w podkatalogach bieżącego katalogu. (3 punkty)
  2. Program wywołany jako mytar --extract plik.tar powinien rozpakować pliki znajdujące się w pliku tar do bieżącego katalogu oraz wypisywać ich nazwy na standardowym wyjściu. Skrót dla --extract to -x. (3 punkty)
  3. Program wywołany jako mytar --list plik.tar powinien wyświetlić zawartość pliku tar. Skrót dla --list to -l. (2 punkty)
  4. Program wywołany jako mytar --test plik.tar powinien sprawdzić czy plik nie zawiera błędów. Skrót dla --test to -t. (2 punkty)
  5. Tworzony plik tar powinien zaczynać się od magicznego ciągu 4 bajtów: 0x01, 0x23, 0x45, 0x67. (1 punkt)
  6. W katalogu projektu należy umieścić plik format.txt zawierający opis formatu tworzonego pliku. Opis powinien być na tyle dokładny, by osoba bez czytania kodu źródłowego była w stanie napisać program rozpakowujący oraz stwierdzić czy tworzone przez Państwa program pliki są z tym formatem zgodne. (1 punkty)
  7. Oprócz programu w C, należy stworzyć plik Makefile, który skompiluje program do pliku wykonywalnego mytar po uruchomieniu make. (1 punkt)

Plik ZIP zawierający rozwiązanie proszę przesłać do godziny 3:00 w nocy dnia 26. marca (czyli z niedzieli na poniedziałek) poprzez stronę https://homework.wmi.amu.edu.pl/zsop. Przesłany plik musi zawierać pliki Makefile i format.txt. Termin jest nieprzekraczalny. Strona testuje czy przesłany plik ZIP zawiera pliki o zadanych nazwach, więc proszę się dokładnie stosować do podanej instrukcji. Plik ZIP może zawierać inne pliki poza wymaganymi.

Wskazówki:

Zadania z C (Analiza danych)

Zadanie 1 (10 punktów). Napisz program myod przypominający od, wypisuje zawartość plików w formacie binarnym

Wskazówka:

Plik ZIP zawierający rozwiązanie proszę przesłać do godziny 3:00 w nocy dnia 26. marca (czyli z niedzieli na poniedziałek) poprzez stronę https://homework.wmi.amu.edu.pl/zsop. Przesłany plik musi zawierać plik Makefile. Termin jest nieprzekraczalny. Strona teraz testuje czy przesłany plik ZIP zawiera plik o zadanej nazwie, więc proszę się dokładnie stosować do podanej instrukcji. Plik ZIP może zawierać inne pliki poza wymaganymi.

Zadanie 2 (10 punktów). Napisz program mymv przypominający uproszczone polecenie mv przenoszące pliki.

Plik ZIP zawierający rozwiązanie proszę przesłać do godziny 3:00 w nocy dnia 26. marca (czyli z niedzieli na poniedziałek) poprzez stronę https://homework.wmi.amu.edu.pl/zsop. Przesłany plik musi zawierać plik Makefile. Termin jest nieprzekraczalny. Strona teraz testuje czy przesłany plik ZIP zawiera plik o zadanej nazwie, więc proszę się dokładnie stosować do podanej instrukcji. Plik ZIP może zawierać inne pliki poza wymaganymi.

Wskazówki: