Zadania z bash-a

Plik zip (lub podobny, który dam radę otworzyć) zawierający rozwiązania proszę przesłać do 31. grudnia poprzez stronę https://homework.wmi.amu.edu.pl/zsop. Można przesłać dowolnie wiele wersji, sprawdzę tę, która w momencie sprawdzania będzie najnowsza. Limit wielkości pliku to ok 2MB, nie powinno być więc żadnego problemu.

Zadanie 1 (10 punktów). Napisz skrypt weather.sh, który pobiera, za pośrednictwem serwisu http://apixu.com/, informacje o bieżącej pogodzie i wyświetla je w eleganckiej postaci (1 punkt). Weź pod uwagę poniższe wytyczne:

Wskazówki:

{"location":{"name":"Poznan","region":"","country":"Poland","lat":52.42,"lon":16.97,"tz_id":"Europe/Warsaw","localtime_epoch":1512996765,"localtime":"2017-12-11 13:52"},"current":{"last_updated_epoch":1512996311,"last_updated":"2017-12-11 13:45","temp_c":7.0,"temp_f":44.6,"is_day":1,"condition":{"text":"Sunny","icon":"//cdn.apixu.com/weather/64x64/day/113.png","code":1000},"wind_mph":8.1,"wind_kph":13.0,"wind_degree":160,"wind_dir":"SSE","pressure_mb":989.0,"pressure_in":29.7,"precip_mm":0.0,"precip_in":0.0,"humidity":76,"cloud":0,"feelslike_c":4.5,"feelslike_f":40.1,"vis_km":10.0,"vis_miles":6.0}}

W czytelniejszej postaci:

{
 "location": {
  "name": "Poznan",
  "region": "",
  "country": "Poland",
  "lat": 52.42,
  "lon": 16.97,
  "tz_id": "Europe/Warsaw",
  "localtime_epoch": 1512996765,
  "localtime": "2017-12-11 13:52"
 },
 "current": {
  "last_updated_epoch": 1512996311,
  "last_updated": "2017-12-11 13:45",
  "temp_c": 7,
  "temp_f": 44.6,
  "is_day": 1,
  "condition": {
   "text": "Sunny",
   "icon": "//cdn.apixu.com/weather/64x64/day/113.png",
   "code": 1000
  },
  "wind_mph": 8.1,
  "wind_kph": 13,
  "wind_degree": 160,
  "wind_dir": "SSE",
  "pressure_mb": 989,
  "pressure_in": 29.7,
  "precip_mm": 0,
  "precip_in": 0,
  "humidity": 76,
  "cloud": 0,
  "feelslike_c": 4.5,
  "feelslike_f": 40.1,
  "vis_km": 10,
  "vis_miles": 6
 }
}

Zadanie 2 (10 punktów). Napisz skrypt backup.sh, który wykonuje kopię zapasową wskazanych plików i katalogów, kopiując je na zdalny serwer za pomocą protokołu ssh. Weź pod uwagę poniższe wytyczne:

Wskazówki: