Przegląd

Informatyka
Analiza


Arkusz 1: Informatyka

Indeks prompt cd exit help version command1 command2 polecenie bez PATH polcenie z PATH A=b A=b pol nie ma pol Makefile Suma
MAKS 1 1 1 0,5 0,5 2 2 3 5 1 1 1 1 20
439372 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5
441423 1 1 1 0,5 0,5 0 0 3 0 1 0 1 1 10
439386 1 1 1 0,5 0,5 2 2 3 5 0 0 1 1 18
439392 1 1 1 0,5 0,5 1 1 2 5 0 1 1 1 16 Usuwa Pan wszystkie zmienne środowiskowe, tak nie robimy
441425 1 Cd .. skacze dwa katalogi do góry 0,5 Exit n zwraca dziwne wartości 0,5 0,5 0,5 1 Rm i ls nie są poleceniami wbudowanymi
Tylko ściezki względne 1 0 0 0 1 1 7
439401 1 Cd .. idzie dwa katalogi w górę 0,5 1 0,5 0,5 1 Ls nie jest poleceniem wbudowanym
3 0 1 0 0 1 9,5
Nie kompiluje się 414537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416395 1 1 1 0,5 0,5 2 2 1 Polecenie bez argumentów nie działa 4 1 1 1 1 17 Usuwa Pani wszystkie zmienne środowiskowe, tak nie robimy
441433 1 1 0 0,5 0,5 2 Cp nie jest poleceniem wbudowanym
0 0 Działą tak średnio, niby ustawia zawartość zmiennej, ale tylko raz 0,5 0,5 0 1 7
441439 1 1 1 0 0,5 0 0 3 5 0 1 1 Brak pliku Makefile 0 13,5
Segmentation fault na starcie, chociaż wygląda nie najgorzej 439481 1 1 1 0,5 0,5 2 2 3 4 0 0 1 1 17
439489 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 1 6,5
439493 1 1 1 0,5 0,5 2 2 3 5 1 1 1 1 20
439508 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Historia to tak średnio działa 1 Ls nie jest poleceniem wbudowanym 1 0 0 0 0 0 0 5
439374
0 https://github.com/brenns10/lsh/blob/master/src/main.c
439390 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie kompiluje się z make 0 1
391832 1 1 Nie zwraca przekazanej wartości 0.5 1 1 1 Brak drugiego polecenia wbudowanego
3 Nie podoba mu się = w opcjach polecenia 3 0 0 0 1 12
439407 1 0 Nie zwraca przekazanej wartości 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5,5
439420 1 1 1 1 1 Touch i ls nie są poleceniami wbudowanymi 0 0 usrbin/ps nie działa 0 Czasem coś zadziała, ale generalnie to słabo 3 0 0 1 1 10
439453 1 1 1 0,5 0,5 2 Fc 30 31 – segmentation fault 0 3 5 1 0 1 1 17
439462 1 1 1 0,5 0,5 0 To jakie konkretnie są te polecenia, mi nie działały 0 3 5 1 0 1 1 15
439475 1 0 Segmentation fault 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
441445 1 1 Segmentation fault przy wpisaniu exit 0,5 1 1 Echo wypisuje argumenty 3 razy 0,5 TO jest dobry wybór, ale u Pani coś średnio to działa. Wypisuje jakieś błędy, których nie powinno być. 1 3 5 0 1
1 16
439371 1 Wywołał Pan bash-a! 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 3,5
439373 1 1 1 0,5 0,5 Echo wypisuje tylko pierwszy argument 0 Kill nie działa 0 3 5 1 1 1 1 16
439378 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 3 5 0 0 1 1 12,5 https://github.com/brenns10/lsh/blob/master/src/main.c
439385 1 Katalog bieżacy to usrbin zawsze 1 1 0,5 0,5 2 Coś nie działa echo ze zmiennymi 1 3 0 0 0 0 1 11 Dlaczego pwd wyświetla /usr/bin?
439398 1 1 1 0,5 0,5 2 2 3 5 0,5 0 1 1 18,5 https://github.com/clamiax/geeksh/blob/master/gsh.c
439405 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 3,5
439428 0,5 0 0 0 0 0 0 3 Dlaczego tworzonych jest wiele procesów powłoki po wykonaniu nieistniejącego plecenia? 3 0 0 1 1 8,5 KS
439459 1 1 1 0,5 0,5 To echo trochę słabo działa 0,5 0 3 5 0 0 0 1 13,5
439476 1 1 1 0,5 0,5 0 0 3 5 1 0 1 1 15
439487 0,5 0 0 0 0 0 0 3 Dlaczego tworzonych jest wiele procesów powłoki po wykonaniu nieistniejącego plecenia? 3 0 0 1 1 8,5 MK
439491 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 3,5
422890 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 3 5 0 0 1 0 12,5 https://github.com/brenns10/lsh/blob/master/src/main.c
426140 1 Średnio dział dwa razy pod rząd 0,5 1 0,5 0,5 0 0 System zamiast fork.exec 1 Po co run? 3 0 0 0 0 7,5
439403 1 0 Exit 19 nie robi tego co powinno 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 4,5
439415 1 1 Exit 57 nie działa 0,5 0,5 0,5 pwd 1 Echo, ls i zmienne nie są poleceniami wbudowanymi 0,5 3 5 1 0 1 1 16 https://github.com/brenns10/lsh/blob/master/src/main.c
439447 1 1 1 0,5 0,5 Cp i head nie są poleceniami wbudowanymi 0 0 3 5 1 0 1 1 15
439471 1 Tylko ścieżki bezwzględne 0,5 1 0,5 0,5 Za -n,echo 1 2 3 nie robi tego co powinno 1 0 0 0 0 0 0 1 5,5
439474 1 1 1 0,5 0,5 1 0 3 5 0 0 1 Makefile stworzony przez qmake, działa tylko u Pana 0 Komu punkty? 14
439480 1 1 1 0,5 0,5 1
3 5 1 1 1 1 17
439482 1 1 1 0,5 0,5 1 0 3 5 0 0 1 Makefile stworzony przez qmake, działa tylko u Pana 0 Komu punkty? 14
439490 1 1 1 0,5 0 1
3 5 0 0 1 1 14,5

Arkusz 2: Analiza

indeks cat_ver cat_help cat_noArg cat_1arg cat_manyArg cat_err cat_make cp_ver cp_help cp_files cp_noDir cp_toDir cp_i cp_n cp_err cp_make Suma
MAX 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
407531 1 1 Nie radzi sobie z plikami innymi niż tekstowe i nie obsługuje końca pliku poprawnie 1 Dopisuje niepotrzerbnie puste linijki 0,5 Zgłasza jakieś błędy, których nie powinno raczej być. Nie obsługuje błędów zapisu. 1 Coś Pani program wypisuje, ale nie to co powinien. Zazwyczaj nie wpisuje Pani sama nic do errno, tylko odczytuje. 1 1 1 1 Poprawnie kopiuje tylko pliki tekstowe 0,5 1 1 Program powinien pokazywać co zostaje napisane 0,6 1 Ten sam kometarz co przy cat 1 1 14,6
1155700
4413990
3964960
4414000
407545 1 1 2 1 1 Nie sprawdza błędów zapisu >/dev/full 1 1 1 1 1 0 0 0,5 0,5 Nie zgłasza błędów oczytu/zapisu 0 1 13
4414010
3841520
4414020
407558 Program rzuca wyjątek i się kończy 0 0 Puste linie i koniec pliku traktuje troszkę inaczej niż cat 1,5 0 0 0 0 Się Pani nie rozpisała 1 Się Pani nie rozpisała 1 Kopiuje, ale nie nadpisuje plików 0,5 1 Niby kopiuje pliki, ale chyba nie ich zawartość 0,5 0 0 Próba skopiowania niesitniejącego pliku nie powoduje błędu 0 0 5,5
441403 Na końcu wyświetla: „-h nie ma takiego pliku”. 0,8 0,8 2 1 2 Nie sprawdza błędów zapisu >/dev/full 1 1 Na końcu wyświetla: „-h nie ma takiego pliku”. 0,8 0,8 1 0 0 1 Działa, ale nie wyświetla komunikatu 0,5 2 1 15,7
Skąd mycpwl i mycatwl? Poza tym nijak nie ma szans się skompilować. 441405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4414060
434579 Segmentation fault przy starcie 0 Segmentation fault przy starcie 0 Segmentation fault przy starcie 0 Radzi sobie tylko z plikami tekstowymi, nie sprawdza błędów zapisu 0,5 0 0 Plik Makefile niepoprawny 0 Nie kompiluje się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
411752 --version nie dziła 0,8 1 2 1 2 Nie sprawdza błędów zapisu >/dev/full 1 1 --version nie dziła 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 18,6
441407 1 1 2 Ma Pani BUFSIZ i BUFSIZE, przez to program rzuca błędęm przy długich liniach 0 2 Nie wykrywa Pani błędów zapisu 1 1 1 1 1 1 Kopiuje nieistniejące pliki jako puste 0,8 1 Komunikat z sukcesem chyba niepotrzebny 0,8 Nie sprawdza Pani błędów zapisu 1 1 16,6
Skąd mycpwl i mycatwl? 3965590
3545670
4345800
375638 1 -h nie działa 0,8 2 1 2 0 1 1 1 1 0 Program nie obsługuje dowolnie wielu plików. 0,5 1 1 Komunikaty mogłyby być czytelniejsze. 1 1 15,3
379489 1 1 2 1 2 Nie wyświetla błędów zapisu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
2834780
4414080
4421880
4220990
327689 1 1 2 1 2 Nie wykrywa błędów zapisu (np.. przy przekierwowaniu do /dev/full 1 1 1 1 1 1 1 Nie działa przy kopiowaniu wielu plików 0,5 Nie dział przy kopiowaniu wielu plików 0,5 2 1 18
441472 Dlaczego Vim? 1 1 2 1 2 Nie wykrywa błędów zapisu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Segfault przy próbie kopiowania pliku bez prawa odczytu 0 1 17
Błąd kompilacji 407637 -V nie działa 0,8 1 2 1 2 2 1 Podoba mi się, że błąd jest w jednym miejscu tylko 1 1 1 1 Dostaję błąd. Coś nie tak z uprawnieniami do plików chyba. 0 Pyta, ale po potwierdzeniu wyskakuje błąd 0,5 1 Pani sprawdza przeróżne błędy, ale komunikaty dla użytkownika powinny być bardziej czytelne. 2 1 18,3
352037 1 1 2 Nie radzi sobie z plikami innymi niż tekstowe 0,5 2 Nie wykrywa błędów zapisu 1 1 1 1 1 Tworzy sam katalog wbrew poleceniu 0 1 1 Brak komunikatu 0,5 Segmentation fault przy próbie skopiowani pliku bez praw dostępu 0 1 15
4122980