Kryptografia

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Korzystając z narzędzia gpg z poziomu linii poleceń wykonaj następujące operacje:

  1. wygeneruj swój klucz PGP (publiczny i prywatny).
  2. wyeksportuj swój klucz publiczny do pliku.
  3. wymień się kluczami publicznymi z koleżanką lub kolegą z grupy. Zweryfikuj, że otrzymany klucz ma właściwy odcisk palca.
  4. napisz wiadomość w pliku tekstowym i zaszyfruj ją dla odbiorcy.
  5. wymień się wiadomościami z koleżanką/kolegą.
  6. odszyfruj wiadomość

Zadania domowe

Zadanie 1. Napisz, na czym polega tzw. atak urodzinowy (3 pkt)