git

Zadanie

Zadanie 1. Wyślij pull request dodający siebie do odpowiedniej listy obecności w repozytorium https://git.wmi.amu.edu.pl/golinski/DWIN1000 lub https://git.wmi.amu.edu.pl/golinski/DWIN1145 (w zależności od grupy) (3 pkt)