LaTeX i beamer

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Utwórz dokument w środowisku TeXworks przy użyciu szablonu article.

  1. Nadaj tytuł dokumentu.
  2. Wpisz swoje nazwisko jako autora dokumentu.
  3. Utwórz trzy sekcje, a w każdej z nich dwie podsekcje.

Zadanie 2. W pierwszej sekcji zapisz:

  1. Wypunktowanie (czarnymi kropkami).
  2. Numerowanie (na dwóch poziomach).

Zadanie 3. W drugiej sekcji zapisz następujące równania:

  1. \(y = 1 + \frac{1-\sqrt x}{4}\)
  2. \(\delta = 3\alpha -2 \beta\)

Zadanie 4. Utwórz prezentacje przy użyciu wszystkich dostępnych w TeXworks szablonów beamer.

Zadania domowe

Zadanie 1. W dokumencie LaTeX sporządź swoje CV. Możesz korzystać z gotowego szablonu (3 pkt) Przydatny może być serwis https://www.overleaf.com.