Nowoczesne usługi internetu 2

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Przy użyciu Wolfram Alpha:

 1. Narysuj wykres funkcji \(f(x)=\sin(x^2)\)
 2. Oblicz pochodną funkcji \(f(x) = 3x^3+2x^2-x+4\)
 3. Oblicz maksimum funkcji \(f(x) = \ln(-x^3+2x)\)

Zadanie 2. Wykonaj wszystkie zadania (spośród zadań wykonywanych podczas ćwiczeń) z konwersji między systemami liczbowymi (Ćwiczenia 1) za pomocą Wolfram Alpha.

Zadanie 3. Przy pomocy Wolfram Alpha:

 1. Znajdź nazwy wszystkich zespołów, w których grał Jimmy Page.
 2. Sprawdź ile kalorii ma 1 banan.
 3. Narysuj płatek śniegu Kocha.

Zadania domowe

Jako rozwiązania zadań podaj tylko kwerendy do Wolfram Alpha.

Zadanie 1. Przy użyciu Wolfram Alpha: (1 pkt)

 1. Narysuj wykres funkcji \(f(x) = \cos(x^2)-2\sin(x^3)\)
 2. Oblicz pochodną funkcji \(f(x) = x^3-x^2+5x\)
 3. Oblicz maksimum funkcji \(f(x) = -x^2+5\)

Zadanie 2. Wykonaj wszystkie zadania domowe z konwersji między systemami liczbowymi (Ćwiczenia 1) za pomocą Wolfram Alpha. (2 pkt)

Zadanie 3. Przy pomocy Wolfram Alpha: (1 pkt)

 1. Znajdź nazwiska sławnych ludzi, którzy urodzili się w Twoje urodziny (niekoniecznie w dzień Twoich narodzin).
 2. Podaj dokładną datę 2 wtorku maja 1942 roku.
 3. Zapisz swoje imię i nazwisko przy pomocy kodu Morse’a.