Sieci komputerowe 2

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Obejrzyj przykładowy plik ze zrzutem pakietów protokołu ARP w programie Wireshark. Co się dzieje?

Zadanie 2. Host A chce przesłać 10 pakietów z danymi do hosta B przy użyciu protokołu TCP. Ile łącznie pakietów zostanie wysłanych z hosta A do B, a ile z B do A?

Zadanie 3. Podaj numeryczną postać masek:

  a. /14
  b. /20
  c. /12

Zadanie 4. Ile jest możliwych hostów w podsieci z maską:

 1. 255.255.255.0
 2. 255.255.224.0
 3. 248.0.0.0
 4. 255.255.255.252

Zadanie 5. Spróbuj wywołać przy użyciu pinghost homework.wmi.amu.edu.pl. Zrób to zarówno z komputera w laboratorium jak i z serwera lts.

Zadania domowe

Zadanie 1. Host A został podłączony do sieci lokalnej. Zamierza skorzystać z konfiguracji DHCP, następnie przy pomocy ARP poznać adres sprzętowy hosta 192.168.0.5 i przesłać mu kilka pakietów danych protokołem TCP. Opisz dokładnie wysłania i otrzymania jakich pakietów należy oczekiwać. (2 pkt.)

Zadanie 2. Podaj numeryczną postać masek: (1 pkt.)

 1. /15
 2. /22
 3. /9

Zadanie 3. Ile jest możliwych hostów w podsieci z maską: (1 pkt.)

 1. 255.248.0.0
 2. 255.255.252.0
 3. 255.255.255.254