Sieci komputerowe

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Podaj nazwy oraz adresy MAC wszystkich urządzeń sieciowych przy użyciu polecenia ip link. Sprawdź możliwości kart bezprzewodowych poleceniem iw list.

Zadanie 2. Sprawdź swój adres IP przy użyciu polecenia ip address. Następnie sprawdź swój adres IP przy użyciu strony https://whatismyipaddress.com/. Czy jest on taki sam? Czy jest tak zawsze?

Zadanie 3. Znajdź adresy IP serwerów wp.pl, onet.pl, wikipedia.org przy użyciu polecenia dig lub nslookup. Sprawdź czy odpowiadają na ping.

Zadanie 4. Prześledź serwery pośredniczące w przekazywaniu pakietów do/z serwera wp.pl (polecenie traceroute, tracepath lub mtr). Zidentyfikuj jak najwięcej serwerów pośredniczących przy użyciu https://www.infobyip.com/.

Zadania domowe

Zadanie 1. Wykonaj zadania 1 i 2 z ćwiczeń na innym komputerze, niż podczas zajęć. (1 pkt)

Zadanie 2. Znajdź adresy IP serwerów google.com, amu.edu.pl, wmi.amu.edu.pl. (1 pkt)

Zadanie 3. Prześledź swoją drogę routingu do serwera nyu.edu. Zidentyfikuj jak najwięcej serwerów pośredniczących. (2 pkt)