Architektura komputerów

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Zbuduj tabelę wartości oraz skonstruuj układ logiczny realizujący funkcję:

  1. \(f(x,y) = (x \cap \neg y) \cup \neg (\neg y \cup \neg x)\)
  2. \(f(x,y,z) = \neg(\neg x \cup z) \cup (x \cap \neg y) \cup (z \cap x)\)
  3. \(f(x,y,z) = x \cap (\neg(\neg x \cup z) \cap (\neg y \cup \neg z))\)
  4. \(f(x,y,z) = \neg z \cup \neg(z \cap \neg x \cap (y \cup \neg z))\)

Zadanie 2. Zbuduj tabelę wartości oraz napisz wzór funkcji obliczanej przez układ logiczny:

Zadanie 3. Skonstruuj 4-bitowy kod Graya metodą tablicową.

Zadanie 4. Zaprojektuj transkoder kodu binarnego na 3-bitowy kod Graya.

Zadanie 5. Zaprojektuj sumator jednobitowy.

Zadania domowe

Zadanie 1. Zbuduj tabelę prawdy oraz skonstruuj układ logiczny realizujący funkcję (2 pkt):

  1. \(f(x,y) = (\neg x \cup \neg y) \cap \neg(y \cup \neg x)\)
  2. \(f(x,y,z) = \neg z \cup (x \cap y \cap \neg z)\)
  3. \(f(x) = \neg x \cap x\)
  4. \(f(x,y,z) = x \cup y \cup (\neg x \cap \neg z)\)

Zadanie 2. Zaprojektuj subtraktor jednobitowy. (2 pkt)

Zadanie 3. Zbuduj tabelę wartości oraz napisz wzór funkcji obliczanej przez układ logiczny (1 pkt):