XML

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Zaprojektuj model danych, które mogą być przechowywane przez bibliotekę. Biblioteka posiada kilka magazynów. Każdy magazyn posiada półki z książkami i czasopismami z danej dziedziny, np. „technika”, „biologia”, „filozofia”.

W poniższych zadaniach przygotuj plik XML z wewnętrznym schematem DTD. Do walidacji możesz użyć np. usługi dostępnej pod adresem: https://www.xmlvalidation.com/ lub programu xmllint w linii poleceń.

  1. Zadeklaruj, że głównym elementem pliku powinien być węzeł “library”.
  2. Spraw, by węzeł “library” miał jeden lub więcej węzłów “storage”.
  3. Spraw, by węzeł “storage” posiadał jeden lub więcej węzłów “shelf”.
  4. Spraw, by każdy węzeł “shelf” posiadał obowiązkowo atrybut “domain”.
  5. Zaprojektuj elementy “book” i “magazine” z odpowiednimi węzłami wewnętrznymi (np. tytuł, autor, itp.)

Zadania domowe

Zaprojektuj model danych, które mogą być przechowywane przez sklep. Sklep posiada kilka działów. Każdy dział posiada półki z towarami innego typu, np. „spożywcze”, „papiernicze”, „odzież”.

  1. Zaprojektuj model danych analogicznie, jak w przypadku biblioteki. (3 pkt)
  2. Zaprojektuj co najmniej trzy typy produktów. (1 pkt)