Reprezentacja danych

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Jaką największą liczbę całkowitą można zapisać na:

 1. 7 cyfrach binarnych?
 2. 11 cyfrach binarnych?
 3. 10 cyfrach dziesiętnych?

Zadanie 2. Oblicz wartości następujących liczb zapisanych w systemie U2:

 1. 01101011
 2. 11101011

Zadanie 3. Przelicz na 8-pozycyjny kod U2 następujące liczby:

 1. 15
 2. -34
 3. -120

Zadanie 4. Oblicz wartość dziesiętną następujących liczb zmiennoprzecinkowych:

 1. mantysa=1011, cecha=110
 2. mantysa=011, cecha=100
 3. mantysa=0011, cecha=010

Zadanie 5. Zapisz następujące napisy przy użyciu kodu ASCII:

 1. ROWER
 2. ZNAK
 3. BAOBAB

Zadanie 6. Przy użyciu modelu RGB, w którym każda składowa reprezentowana jest liczbą binarną, zapisz następujące kolory:

 1. Czerwony
 2. Zielony
 3. Żółty
 4. Czarny

Zadania domowe

Zadanie 1. Jaką największą liczbę całkowitą można zapisać na: (1 pkt)

 1. 12 cyfrach binarnych?
 2. 7 cyfrach ósemkowych?
 3. 10 cyfrach szesnastkowych?

Zadanie 2. Znajdź potrzebną informację i wytłumacz własnymi słowami, jaka była informatyczna przyczyna katastrofy rakiety Arianne 5. (1 pkt)

Zadanie 3. Oblicz wartość dziesiętną następujących liczb zmiennoprzecinkowych: (1 pkt)

 1. mantysa=111, cecha=01
 2. mantysa=10, cecha=10
 3. mantysa=101, cecha=01

Zadanie 4. Zapisz swoje imię i nazwisko przy użyciu kodu ASCII (uważaj na wielkie litery). (1 pkt)

Zadanie 5. Przy użyciu modelu RGB, w którym każda składowa reprezentowana jest liczbą binarną, zapisz następujące kolory: (1 pkt)

 1. Biały
 2. Szary (dowolny odcień)
 3. Niebieski