Systemy liczbowe

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć

Zadanie 1. Przelicz z systemu dziesiętnego na binarny:

 1. \((382)_{10}\)
 2. \((2145)_{10}\)
 3. \((0)_{10}\)
 4. \((453)_{10}\)
 5. \((\text{twój numer indeksu})_{10}\)

Zadanie 2. Przelicz z systemu binarnego na dziesiętny:

 1. \((1101001001)_2\)
 2. \((1101001)_2\)
 3. \((11)_2\)
 4. \((111)_2\)
 5. \((1111)_2\)

Zadanie 3. Przelicz z systemu ósemkowego na binarny (bez obliczania wartości dziesiętnej):

 1. \((345)_8\)
 2. \((7462)_8\)
 3. \((123)_8\)

Zadanie 4. Przelicz z systemu binarnego na ósemkowy (bez obliczania wartości dziesiętnej):

 1. \((111101010)_2\)
 2. \((1001001)_2\)
 3. \((101000101)_2\)

Zadanie 5. Przelicz z systemu szesnastkowego na dziesiętny:

 1. \((123)_{16}\)
 2. \((ABCDEF)_{16}\)

Zadanie 6. Wykonaj obliczenia (bez przeliczania na system dziesiętny):

 1. \((101000110101)_2 + (1001001)_2\)
 2. \((101000110101)_2 - (1001001)_2\)
 3. \((46772)_8 + (34561)_8\)

Zadania domowe

Zadanie 1. Przelicz z systemu ósemkowego na binarny (bez obliczania wartości dziesiętnej): (1 pkt)

 1. \((476)_8\)
 2. \((153)_8\)
 3. \((724)_8\)

Zadanie 2. Wykonaj obliczenia (bez przeliczania na system dziesiętny): (1 pkt)

 1. \((1101001001)_2 + (1001)_2\)
 2. \((5467271)_8-(14311)_8\)