Tematyka zajęć 7

 1. Publikowanie witryn internetowych, hosting
 2. Silniki wyszukiwania i SEO
 3. Google Analytics

Przebieg zajęć

 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, udostępnienie materiałów dydaktycznych.
 2. Instalacja Nginx
 3. Publikacja witryny internetowej na serwer zdalny używając scp

Materiały do zajęć

Zadania do realizacji na zajęciach

Zadanie 1 - Instalacja serwera Nginx

 1. Zainstaluj Nginx

  # apt install nginx

  Prawdopodobnie podczas instalacji pojawi się problem. Czym jest spowodowany?

 2. Zmień konfigurację Nginx tak, aby słuchał na porcie 8080 zamiast 80. Aby to zrobić, zedytuj plik /etc/nginx/sites-available/default. Zmień “listen port” na 8080.

 3. Zrestartuj nginx.serivce:

  # systemctl restart nginx.service
 4. Sprawdź poprawność instalacji wpisując w przeglądarkę internetową http://tin-sXXXXXX.vm.wmi.amu.edu.pl:8080. Dlaczego powyższa strona pokazuje to samo co na serwerze Apache2?

Zadanie 2 - Publikacja strony internetowej (2 p.)

Załaduj stronę z zajęć 5 na swoją maszynę wirtualną, tak, by była osiągalna pod adresem http://tin-sXXXXXX.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/webpage. Użyj polecenia scp by przenieść pliki z Twojego komputera na maszynę wirtualną.

Zadania zaliczeniowe

Podstawowe

Zadanie 7.1 - Strona domowa studenta (2 p.)

Załaduj prostą stronę Hello world (zawierającą Twój numer indeksu) do katalogu public_html Twojego konta studenckiego (plik ze stroną musi nazywać się index.html). Opis wymaganej konfiguracji jest dostępny tutaj. Pamiętaj, że aktywacja tej usługi może zająć do 24 godzin.

Zadanie 7.2 - Google Analytics (2 p.)

Skonfiguruj Google Analytics według linku dla Twojej strony Hello world. Do instalacji Google Analytics na swojej stronie użyj skryptu gtag.js.

Zadanie 7.3 - Facebook headers (1 p.)

Dodaj nagłówki sieci społecznościowych do swojej strony Hello world.

Dodatkowe

Zadanie D7 - Cloudflare

Skonfiguruj dowolną stronę internetową, tak, by serwerem proxy było Cloudflare. Będzie to wymagało pełnego dostępu administratora (zmiany serwera DNS) do pewnej domeny, która nie będzie dostarczona przez wydział.