Tematyka zajęć 1

Pojęcia podstawowe

 1. Internet
 2. IP
 3. Domena, domeny głównego poziomu
 4. DNS
 5. ISP
 6. traceroute
 7. Whois

Przebieg zajęć

 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, udostępnienie materiałów dydaktycznych.
 2. Omówienie internetu: jak jest skonstruowany, czym jest IP, jaką rolę odgrywają domeny internetowe, jaką rolę pełni ISP
 3. traceroute
 4. Whois
 5. konfiguracja DNS

Materiały do zajęć

Zadania do realizacji na zajęciach

Zadanie 1 - traceroute

 1. Za pomocą narzędzia traceroute znajdź trasę z Twojego komputera do stron onet.pl i kurnik.pl.

  $ tracert onet.pl
  $ tracert kurnik.pl

  Porównaj z mtr na Linuksie. Konkurs na najdłuższą trasę.

 2. Skorzystaj ze strony http://www.spy-ip.com/ aby sprawdzić, gdzie znajdują się adresy IP, przez które wiedzie trasa. Wypróbuj polecenie tracert także dla innych stron. Czy trasa przebiega zawsze tak, jak się spodziewasz?

Zadanie 2 - Whois

 1. Za pomocą programu Whois (wywoływanego w cmd) znajdź kontakt do administratorów/właścicieli domen: amu.edu.pl, google.com, facebook.com.

  $ whois amu.edu.pl

  Czy uzyskane informacje są zawsze kompletne? Wypróbuj polecenie także dla innych znanych Ci stron.

Zadanie 3 - konfiguracja serwera DNS

 1. Obejrzyj film pokazujący konfigurację serwera DNS. Czym jest DNS?

Zadania zaliczeniowe

Dziś nie ma zadań domowych.