Zintegrowane środowisko programistyczne

Qt Creator i biblioteki Qt

Biblioteka Qt (czytamy jak angielskie słowo cute) pozwala tworzyć okienkowe programy w języku C++. Ważnym założeniem projektowym było "napisz raz, kompiluj wszędzie". Dzięki temu program napisany z użyciem tych bibliotek można było kiedyś skompilować na systemach Windows, Linux czy na komputerach Apple. Dzisiaj (Qt 5) do tej listy dochodzą także urządzenia mobilne (Android, Maemo i iOS). Poza tym Qt dzisiaj wspiera programistę w wielu aspektach pracy, poza samym tylko pisaniem tworzeniem okienek – multimedia, sieć, bazy danych, testy jednostkowe i wiele innych). W mojej jest to jedna z najbardziej dopracowanych, pełnych i spójnych bibliotek w jakimkolwiek języku programowania.

Twórcy Qt postanowili napisać narzędzie, które uprości pisanie w języku C++. Co prawda nie jest tak złożone jak inne środowiska programistyczne (Eclipse, Visual Studio) i wspiera tylko C/C++, ale za to jest mniejsze i zdecydowanie szybciej działa, a mimo to oferuje móstwo funkcjonalności. Ponadto jest dostępne na licencji open source.

Instalacja Qt wraz z Qt Creatorem (Windows)

Do instalacji należy pobrać plik instalatora. Przy instalacji zaznaczyć opcje jak na poniższym screenie (koniecznie zaznaczyć opcję MinGW w Tools):

Niestety, bezproblemowe działanie wymaga instalacji ponad 2GB danych. Qt Creator oczekuje bowiem oprócz kompilatora także zainstalowanych bibliotek Qt.

Instalacja Qt wraz z Qt Creatorem (Linux)

Qt Creator jest dostępny jako paczka w każdej popularnej dystrybucji, używa kompilatora normalnie obecnego w systemie.

Tworzenie programów

Po instalacji uruchamiamy Qt Creatora. W Qt Creatorze tworzymy nowy projekt wybierając opcje jak poniżej:

Późniejsze opcje wewnątrz kreatora instalacji zostawiamy takie jakie są ustawione domyślnie (w szczególności na początek nie zmieniać qmake na nic innego).

Kod kompilujemy, debugujemy i uruchamiamy używając trzech przycisków w lewym dolnym rogu, między różnymi widokami okna głównego możńa przełączać się używając przycisków wzdłuż lewej krawędzi:

Poniżej wygląd programu w czasie debugowania (śledzenia wykonania). Po prawej stronie mamy podgląd aktualnych wartości zmiennych. Zaznaczone na czerwono małe przyciski służą do wykonywania programu linijka po linijce (w praktyce wygodniej korzystać z klawiszy F10, F11). Pułapki (punkty zatrzymania wykonania w czasie debugowania) ustawiamy klikając po lewej stronie numeru linii w pliku źródłowym.