NIF, ćwiczenia 7

Systemy CMS

W pliku xampp.7z w moim katalogu w Contact.dir znajduje się wstępnie skonfigurowany, kompletny pakiet serwerów (HTTP + MySQL) służacy do urachamiania aplikacji webowych pod Windows. XAMPP zawiera:

Instalacja polega na rozpakowaniu pliku xampp.7z w katalogu głównym waybranego dysku (Poligon lub pendrive). W środku zainstalowane zostały nastęþujące CMS-y:

Po rozpakowaniu, uruchamiamy program xampp-control.exe, w którym możemy włączyć potrzebne serwery: HTTP i MySQL.

Po włączeniu serwerów, interakcję z zainstalowanym serwerem zapewnia przeglądarka pod adresem http://localhost:9080/ a z serwisami CMS pod adresami:

Pierwszym krokiem jest instalacja, do czego konieczne jest utworzenie nowej bazy danych danych w narzędziu phpMyAdmin, użytkownik bazy danych to root i ma puste hasło.