NIF, ćwiczenia 6

Excel

Zadania

Plik z zadania 1 wysłać mailem jako NAZWISKO_solver (format pliku: xls, xlsx lub najlepiej ods).

Z zadanien 2 postąpić podobnie (nazwa pliku NAZWISKO_pivot). W przypadku wysyłania pliku xsl proszę go przed wysłaniem spakować (pozostałe dwa formaty są kompresowane).

Przykład 1. (Zagadnienie produkcji) Jednoosobowe PPH Poduszkowiec produkuje artystyczne poduszki w dwóch wielkościach. Wyprodukowanie małej poduszki wymaga 0.5 m2 tkaniny, 200 g wypełnienia i 15 minut pracy. Wyprodukowanie dużej poduszki wymaga 0.85 m2 tkaniny, 500 g wypełnienia i 20 minut pracy. Zysk na małej poduszce to 30 zł, na dużej 50 złotych. Dostawca jest w stanie dostarczyć 20 m2 tkaniny dziennie, 10 kg wypełnienia. Ile poduszek każdego rodzaju należy produkować, by osiągnąc najwyższy możliwy zysk, zakładając, że poduszki produkujemy tylko przez 8h dziennie?

Zadanie 1. Napisz i rozwiąż z użyciem solvera zadaniane na zagadnienie diety. Zadanie ma mieć co najmniej trzy zmienne wolne i co najmniej cztery ograniczenia.

Zadanie 2. w pliku data.csv (plik skompresowany algorytmem XZ) znajdują się odpowiedzi 30000 respondentów amerykańskiego spisu powszechnego. W pliku dataSpec.txt znajduje się opis znaczenia poszególnych pól wraz z opisem przyjętych parametrów. Stwórz 3 tabele przestawne pokazujące (najlepiej interesujące) zależności w tych danych. Odczytanie tabeli przestawnej nie powinno wymagać znajomości pliku dataSpec.txt – przydatna będzie funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (ang. VLOOKUP). Staraj się jak najmniej zmieniać dane żródłowe. Przy pracy nad zadaniem pomocny może być plik data.short.csv zawierający pierwsze tysiąc wierszy dużego pliku data.csv.