NIF, ćwiczenia 5

XML, XPath, XML Schema i XSLT

Materiały

Zadania

Pliki stworzone w zadaniach 1-3 przesłać z nazwą NAZWISKO_baza. i rozszerzeniami kolejno xml, xsd, xsl. Plik z zadania 1 i 3 umieścić na serwerze (np. na swojej stronie wydziałowej), tak aby przeglądarka mogła od razu wyświetlić gotwy, przetworzony dokument. Przesłać odpowiedni link w mailu (razem z plikami).

Z zadaniami 4, 5 postąpić podobnie (przesłać pliki xml, xsl i css oraz umieścić na stronie, nazwa pliku NAZWISKO_osobyXML.).

Z zadaniami 6, 7 postąpić podobnie (przesłać pliki json, html i css oraz umieścić na stronie, nazwa pliku NAZWISKO_osobyJSON.).

Wyświetlane ostatecznie przez przeglądarkę pliki HTML (zadania 5 i 7) powinny być identyczne.

Zadanie 1. Stworzyć bazę danych o obiektach ze świata rzeczywistego w pliku XML (np. książki, filmy, seriale, albumy muzyczne, meble, komputery, itp). Gotowy plik ma zawierać przynajmniej 5 obiektów i co najmniej 150 linijek (sensownych).

Zadanie 2. Stworzyć XML Schema do powyższego dokumentu, upewnić się, że stworzona baza pasuje do zadanego schematu.

Zadanie 3. Stworzyć do bazy z zadania pierwszego plik XSLT transformujący ją na dokument HTML (nie trzeba wyświetlać wszystkich informacji).

Zadanie 4. Posiadaną bazę danych adresów (tę z zajęć pierwszych) przekonwertować do formatu XML.

Zadanie 5. Stworzyć arkusz stylów XSLT transformujący bazę do wizytówek. Dodatkowe wymagania do wynikowego pliku HTML: nie powinien on zawierać ani znaczników table ani atrybutów style, wygląd strony HTML powinien zawierać się w zewnętrznym pliku CSS.

Zadanie 6. Bazę adresów w formacie XML przekonwertować do formatu JSON.

Zadanie 7. Stworzyć stronę HTML która wczyta stworzony plik JSON (z użyciem XMLHttpRequest) i na jego podstawie w JavaScripcie stworzy odpowiednie znaczniki HTML (sama strona w momencie wczytywania jest pusta, zawartośc tworzona jest dynamicznie w JavaScripcie).