NIF, ćwiczenia 2

PostScript

Materiały

Zadania

Zadanie 1. Stworzyć plik PostScript (EPS) rysujący na ekranie dowolny skierowany graf bez cykli (przykład tutaj). Graf ma mieć minimum 4 wierzchołków (z etykietami), krawędzie mogą sie przecinać. Każdy tworzy własny graf, nie kopiujemy obrazka z Wikipedii.

Zadanie 2. Stworzyć plik PostScript (EPS) rysujący na ekranie wykres dowolnej funkcji na wybranym przez siebie przedziale. Obrazek ma zawierać osie, oznaczenia jednostek, kolorowy wykres, opis wykresu (może być y=f(x)) oraz być może ważne punkty na wykresie funkcji (maksima, minima, miejsca zerowe, asymptoty itp).