NIF, ćwiczenia 1

Rich Text Format

Materiały

Zadania

Zadanie 1. Utworzyć plik tekstowy zawierający dla 7-10 osób poniższe dane:

Plik ten będzie przydatny także w dalszej części semestru, proszę go gdzieś zachować.

Zadanie 2. Na podstawie danych z zadania 1 utworzyć plik RTF zawierający tabelę z dwiema kolumnami. Każda komórka tabeli powinna zawierać informacje o jednej osobie (wizytówkę). Każda z wizytówek powinna zawierać tekst wyrównany do lewej, prawej i do środka, tekst pogrubiony, kursywą i podkreślony, tekst kolorem czerwonym i niebieskim, hiperłącze przy adresie e-mail i co najmniej dwa kroje czcionki. Plik RTF należy utworzyć ręcznie.