TEX i LATEX

Materiały

Edytory online

Zadania

Zadanie 1 (3 pkt.). Używając którejś z przeznaczonych do tego klas (np. moderncv) stworzyć swoje CV (możliwie pełne i estetyczne).

Zadanie 2 (3 pkt). Wybrać dowolny artykuł naukowy analizy funkcjonalnej z arxiv.org. Z wybranego artykułu wybrać stronę zawierającą sporo wzorów matematycznych. Spróbować skopiować tę stronę w LaTeX-u. Nieistotne są konkretne numery wzorów/stron/twierdzeń. Lepiej, aby numeracja dokonywała się automatycznie.

Zadanie 3 (4 pkt). Korzystając z kilku haseł Wikipedii stworzyć małą książkę używając LaTeX-a (format papieru – A5). Jedno hasło to jeden rozdział książki. Punktem startowym powinno być dowlnie wybrane hasło. Kolejne hasła powinny być jakoś powiązane z poprzednim (najlepiej byłoby, aby możliwe odnośniki działały w PDFie, służy do tego pakiet hyperref). Tutaj jest przykład jak taka książka mogłaby wyglądać. Proszę się zbyt ściśle nie trzymać tego przykładu, licz ena Państwa inwencję twórczą.

Rozwiązania zadań proszę przesyłać w postaci jednego pliku zip/rar/tar(.gz,.bz2.,xz) zawierającego katalog sXXXXXX (o nazwie bądącej loginem), zawierający trzy podkatalogi: zad1, zad2 i zad3. Dopiero w tych podkatalogach mają znajdować się pliki z rozwiązaniami. Proszę załączać zarówno pliki źródłowe (z reguły .tex) jak i pliki skompilowanych dokumentów (.pdf). Preferowane kodowanie plików tekstowych: UTF-8.