APR, ćwiczenia 3

Operatory w Pascalu

Operator przypisania

Przypisanie, zapisywane przez nas w pseudokodzie jako „⟵“, w Pascalu zapisujemy przez :=, np.:

x := 0;

Przypisania dotyczą pewne zdroworozsądkowe reguły, np. obiekt po prawe jstronie musi mieć obliczalną wartość, którą da się skonwertować na typ obiektu po lewej stronie, ponadto obiekt po lewej stronie musi dysponować „miejscem" na przechowywanie wartości. Na przykład, nie można napisać:

(x+y) := 'napis';

Operatory arytmetyczne

Pascal pozwala wykonywać wszystkie podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach. Wynikiem zwracanym przez te operacje są liczby. Operacje te to:

Operacja Wynik operacji
a + b suma a i b
a - b rożnica a i b
a * b iloczyn a i b
a / b iloraz a i b (zmiennoprzecinkowy)
a div b część całkowita z ilorazu a i b
a mod b reszta z dzielenia a przez b

Operatory relacyjne

Porównywanie wykonujemy przy użyciu operatorów relacyjnych. Zwracają one wartości logiczne. Operatory te to:

Operacja Prawda wtedy i tylko wtedy, gdy
a < b a jest mniejsze od b
a <= b a jest mniejsze bądź równe b
a > b a jest większe od b
a >= b a jest większe bądź równe od b
a = b a jest równe b
a <> b a jest różne od b
a > b a jest większe od b

Operatory logiczne

Operatory logiczne pozwalają na łączenie wartości i warunków logicznych w bardziej skomplikowane wyrażenia. Operatory te to:

Operacja Wynik operacji
not A negacja A
A and B koniunkcja A i B
A or B alternatywa A i B
A xor B alternatywa wyłączna A i B

Wszystkie powyższe operatory (oraz niewymienione operatory przesunięcia) są także operatorami bitowymi, ale to na razie nie będzie nam potrzebne.