dr Michał Goliński

Pokój B3-10

Email: golinski@amu.edu.pl

Telefon: +48 61 829 53 62

Dyżury:

Inne terminy do uzgodnienia mailem bądź telefonicznie.

Zajęcia w obecnym semesterze

Zajęcia w poprzednich semestrach

Wstęp do informatyki

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są oceny z zadań domowych. Zadania proszę oddawać w systemie do zadań domowych (link poniżej). Zadania wysłane po terminie nie będą punktowane.

Linki

Zajęcia

Podstawy programowania

Literatura

Zajęcia

Elementy metod numerycznych

Zajęcia

Funkcje analityczne

Literatura

Zajęcia

Narzędzia informatyki 1

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są oceny z zadań domowych. Zadania proszę oddawać w systemie do zadań domowych (link poniżej). Zadania wysłane po terminie mają ocenę obniżaną o 20% za każdy tydzień opóźnienia (kara jest wprost proporcjonalna do czasu, spóźnienie o jedną sekundę nie powoduje obniżenia punktacji o 20%). Zadania przez email proszę przesyłać tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach.

Linki

Zajęcia

Narzędzia informatyki 2

Zajęcia

Algorytmy i programowanie

Literatura

Zajęcia

Operating systems

Literature

Lectures

Classes

Projects

Systemy operacyjne

Literatura

Wykłady

Ćwiczenia

Elementy metod numerycznych

Literatura

Wykłady

Techologia informacyjna

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są oceny z zadań domowych. Zadania proszę oddawać w systemie do zadań domowych (link poniżej). Zadania wysłane po terminie nie będą punktowane.

Termin oddania zadań mija zawsze o godzinie trzeciej w nocy przed następnymi zajęciami. Czasem termin będzie dłuższy, ale zawsze o pełne tygodnie, więc termin jest zawsze do godziny 3 w nocy w jakiś czwartek. Termin można sprawdzić w serwisie.

Linki

Zajęcia

Techologie internetowe

Zasady zaliczenia

Zajęcia